کتاب پرتو بر یوگا Light On Yoga

  • این کتاب حقیقتا به معرفی نیازی ندارد و هر شرحی در توصیف آن در بیان حق مطلب عاجز است‌. زیبایی اجرای بیش از 210 آسانای اصلی یوگا‌، فنون پرانایاما‌، مودراها و بانداها توسط شخص ‌‌ایینگر در کامل‌ترین شکل ممکن‌‌، قابل توصیف نیست‌. او در ‌‌این کتاب تجربه بیش از هشتاد سال سادهانا را به‌نحوی جامع و قابل فهم در ارتباط با هر آسانا و فواید‌‌، منع‌ها‌‌، شیوه اجرا و‌. ‌. ‌. برای خواننده کتاب شرح داده است‌.
  • کتاب همچنین یک مقدمه مفصل بی‌نظیر و کامل درباره یوگا و مباحث نظری و عملی آن دارد که به نوبت خود کتابی جامع و راه‌گشا در تمرین‌های رهروی یوگا است‌.
  • در پایان کتاب یک واژه‌نامه کامل 30 صفحه‌‌ای تمام واژه‌های سانسکریت کتاب را به اختصار شرح می‌دهد که گنجینه‌‌ای مفید برای علاقه‌مندان است‌. شامل برنامه 300 هفته‌‌ای تمرین دوره مبتدی‌‌، میانی و پیشرفته‌.
  • ده صفحه آخر کتاب به نمایه‌‌ای اختصاص دارد که استفاده از کتاب را برای شما بسیار آسان می‌کند‌.

رویای چاپ کتاب پرتو بر یوگا ( light on yoga )، نوشته ب.ک.س. آ یینگر به حقیقت پیوست. این کتاب حقیقتا  به معرفی نیازی ندارد و هر  شرحی در توصیف آن در بیان حق مطلب عاجز است.
زیبایی اجرای بیش از 210 آسانای اصلی یوگا، فنون  پرانایاما، مودراها و بانداها توسط  شخص آیینگر در کامل ترین شکل ممکن، قابل توصیف نیست.
او در این کتاب تجربه بیش از هشتاد سال  سادهانا را به نحوی جامع و قابل فهم در ارتباط  با هر آسانا و فواید، منع ها، شیوه اجرا و... برای خواننده کتاب شرح داده است.
کتاب همچنین یک مقدمه مفصل بی نظیر و کامل در باره یوگا و مباحث نظری و عملی آن دارد که به نوبت خود کتابی جامع و راهگشا در تمرین های رهروی یوگا است.
در پایان کتاب یک واژه نامه کامل  30 صفحه ای تمام واژه های سانسکریت کتاب را به اختصار شرح می‌دهد  که گنجینه ای مفید  برای علا قه مندان است.
ده صفحه آخر کتاب به نمایه‌ای اختصاص دارد که استفاده از کتاب را برای شما بسیار آسان می کند.

کتاب پرتو بر یوگا Light On Yoga

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟
مشتری گرامی سایت در حال بروز رسانی می باشد و در حال حاضر قابلیت ثبت سفارش ندارد