دایره المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا

  • این کتاب بر روی تمرینات درونی و ریشه ای یوگا که می تواند نوری را در تمام مراحل زندگی بتاباند، طراحی گشته است. همچنین به صورت عمیق، نگاهی به تمرین آسانا به عنوان بیانی خارجی از حالت های درونی که سبب تجربه ای مستقیم در بیداری جسم و ذهن توسط تمرین می شود را دارد.
  • این کتاب جامع و کامل یوگا با ۵۰۲ تصویر از مبتدی تا پیشرفته با شرح کامل هر حرکت همراه با وضعیت آناتومی اندام‌ها به هنگام انجام آساناها به چاپ رسیده است.
  • فلسفه یوگا، پرانایاما، تکنیک های تمرکز، سیکل های انجام حرکات یوگا و ده ها مطلب مرتبط با آموزه ها و تمرینات یوگا که می تواند برای مربیان و شرکت کنندگان در همه ی سبک های یوگا قابل استفاده باشد از جمله موضوعات اصلی این کتاب است.
  • کتاب دایرة المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا نوشته مسعود موحدی مربی یوگا در ایران، هند و چین، نخستین کتاب به زبان فارسی است که نویسنده ی آن ۵۰۲ آسانا را خود با استادی هرچه تمام، ضمن شرح، به آناتومی اندام‌ها در هر حرکت پرداخته است.
  • سری 1 و 2 + آناتومی
  • مؤلف : مسعود موحدی
  • تعداد صفحات : ۴۶۲ صفحه
  • قطع : رحلی-جلد سخت

این کتاب بر روی تمرینات درونی و ریشه ای یوگا که می تواند نوری را در تمام مراحل زندگی بتاباند، طراحی گشته است. همچنین به صورت عمیق، نگاهی به تمرین آسانا به عنوان بیانی خارجی از حالت های درونی که سبب تجربه ای مستقیم در بیداری جسم و ذهن توسط تمرین می شود را دارد.
این کتاب جامع و کامل یوگا با ۵۰۲ تصویر از مبتدی تا پیشرفته با شرح کامل هر حرکت همراه با وضعیت آناتومی اندام‌ها به هنگام انجام آساناها به چاپ رسیده است.
فلسفه یوگا، پرانایاما، تکنیک های تمرکز، سیکل های انجام حرکات یوگا و ده ها مطلب مرتبط با آموزه ها و تمرینات یوگا که می تواند برای مربیان و شرکت کنندگان در همه ی سبک های یوگا قابل استفاده باشد از جمله موضوعات اصلی این کتاب است.
کتاب دایرة المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا نوشته مسعود موحدی مربی یوگا در ایران، هند و چین، نخستین کتاب به زبان فارسی است که نویسنده ی آن ۵۰۲ آسانا را خود با استادی هرچه تمام، ضمن شرح، به آناتومی اندام‌ها در هر حرکت پرداخته است.

دایره المعارف آشتانگا وینیاسا یوگا

نویسنده / نویسندگان

مترجم

تعداد صفحات

ناشر

سال چاپ

قطع

نوبت چاپ

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟