فراوانی

  • کتابچه کار فراوانی بر اساس سمينارهای فراوانی بنیان تدوین شده که برآمده از نظریه و متد بنیان است. گروه های ساختارمند ماراتن تجربه ای بنیان» را دكتر فرشته میرهاشمی در سال ۱۹۸۹ میلادی در کالیفرنیای آمریکا - با قصد ایجاد تحول و رشد در زندگی شخصی و حرفهای جمعیت غیربالینی - بنیاد نهاد. این گروه ها بر اساس «نظرية بودن بنیان» شکل گرفته که با نظریه های روان شناختی هستی گرا هم خانواده است. در نظرية بودن بنیان تبیینی از هستی، بر مبنای محوریت «بودن با آنچه که هست« و گشودگی به آن و بر اساس مثلث بودن- انجام-داشتن عرضه می شود. در متد بنیان نظریه بودن به صحنه زندگی می رود و با انتخاب حاضر و ناظر بودن اینک- اینجایی بر «چگونگی بودن با آنچه که هست« پذیرش، مسئول بودن و تعهد به عنوان نوع بودن مؤثر و سازنده مطرح می شود.

کتابچه کار فراوانی بر اساس سمينارهای فراوانی بنیان تدوین شده که برآمده از نظریه و متد بنیان است. گروه های ساختارمند ماراتن تجربه ای بنیان» را دكتر فرشته میرهاشمی در سال ۱۹۸۹ میلادی در کالیفرنیای آمریکا - با قصد ایجاد تحول و رشد در زندگی شخصی و حرفهای جمعیت غیربالینی - بنیاد نهاد. این گروه ها بر اساس «نظرية بودن بنیان» شکل گرفته که با نظریه های روان شناختی هستی گرا هم خانواده است. در نظرية بودن بنیان تبیینی از هستی، بر مبنای محوریت «بودن با آنچه که هست« و گشودگی به آن و بر اساس مثلث بودن- انجام-داشتن عرضه می شود. در متد بنیان نظریه بودن به صحنه زندگی می رود و با انتخاب حاضر و ناظر بودن اینک- اینجایی بر «چگونگی بودن با آنچه که هست« پذیرش، مسئول بودن و تعهد به عنوان نوع بودن مؤثر و سازنده مطرح می شود.

فراوانی

نویسنده / نویسندگان

فرشته میرهاشمی

مترجم

تعداد صفحات

52

ناشر

چیمن

سال چاپ

1399

نوبت چاپ

اول

قطع

رقعی

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟