پرتویی بر هاتا یوگا (هاتایوگا پرادیپیکا)-جلد اول

  • پرتویی بر هاتایوگا (هاتا یوگا پرادیپیکا) کتابی است که توسط ماهاریشی سواتماراما به زبان سانسکریت نگاشته شده است سوامی ساتیاناندا و سوامی موکتی بوداناندا آن را ترجمه و تفسیر کرده‌اند. این کتاب یکی از 4 متن کالسیک و اصیل یوگاست که بین قرن ششم تا قرن پانزدهم میالدی درباره هاتایووگا نگاشته شده است و از دیدگاه یوگای سنتی به معرفی هاتایوگا و ظرایف مرتبط به آن پرداخته است.
  • این متن دانش هاتایوگا را از تمام جنبه ها مورد بررسی قرار می دهد زیرا این تمرینات نه تنها برای سلامتی بلکه برای فعال کردن انرژی های حیاتی انجام می شوند. هاتایوگا نه تنها شامل تمرینات جسمانی می شود بلکه آگاهی زمخت انسان را به سوی آگاهی لطیف هدایت می کند. به همین دلیل هاتایوگا بنیان تمام یوگاهای ظریف تر محسوب می شود.
  • نویسنده: ماهاریشی سواتماراما (به زبان سانسکریت)
  • تفسیروترجمه از سوامی موکتی بوداناندا ساراسواتی ، سوامی ساتیاناندا ساراسواتی
  • مترجم : فرهاد صدارت
  • تعداد صفحات : 272 صفحه
  • قطع: وزیری

یکی از چهار متن اصیل و کلاسیک یوگا است که بین قرن ششم الی پانزدهم درباره هاتایوگا نوشته شده است.

واژه پرادیپیکا به معنای "خوددرخشنده" است. این کتاب متنی است که مسائل جسمی، ذهنی و روحی بسیاری را برای رهروان روشن می کند. زیبایی هاتایوگا پرادیپیکا به این است که مسائل مشکلا ت بزرگی را که هر شاگردی ممکن است با آن مواجه شود، حل می کند.

هاتایوگا را تمرین پیش نیاز برای تنترا، راجایوگا، کندالینی یوگا و کریا یوگا می دانند.

واژه هاتا از دو بخش "ها" و "تا" تشکیل شده است، یعنی ترکیبی است از دو بیجا مانترا. "ها" بیانگر پرانا یا نیروی حیاتی و "تا" بیانگر انرژی ذهن است. پس "هاتا" به معنی یگانگی نیروهای پرانیک و ذهنی است. وقتی این دو انرژی به یگانگی برسند اتفاق بزرگی در زندگی فرد می افتد که همان بیداری سطح بالاتری از آگاهی است.

پرتویی بر هاتا یوگا (هاتایوگا پرادیپیکا)-جلد اول

نویسنده / نویسندگان

: سوامی موکتی بوداناندا ساراسواتی، سوامی ساتیاناندا ساراسواتی

مترجم

فرهاد صدارت

تعداد صفحات

272 صفحه

ناشر

چیمن

سال چاپ

قطع

وزیری

نوبت چاپ

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟