یوگا با ابزار (3)-وضعیت های نشسته

  • این کتاب راهنما، طرز استفاده‌ی استاندار و خلاقانه از ابزارها را نشان می‌دهد که بسیاری از آنها برای اولین بار در این‌جا مطرح می‌شوند. به دنبال موفقیت کتاب صندلی برای یوگا، حال ایال شفرونی کار خود را گسترش داده و ابزارهای یوگا ازقبیل پتو، آجر، بند، دیوار، متکا و طناب را پوشش می‌دهد. این یک کتاب راهنمای عملی است و در کنار دستورالعمل‌های گام‌به‌گام، تصاویر بیشماری دارد که موجب درک بهتر آنها می‌شود. از مزیتهای دیگر این کتاب میتوان اشاره کرد که شامل مقدمه‌ی کوتاهی درباره هر یک از خانواده‌های آسانا، به همراه گلچینی از دیدگاه‌های استاد آیینگار و مربی‌های مشهور دیگر و همچنین دیدگاه‌های شخصی خود ایال شفرونی است.
  • راهنمای کامل حرکات یوگا با ابزار
  • تألیف : دکتر ایال شیفرونی
  • مترجمین : الهام روحیان و ساناز برهانی
  • تعداد صفحات : 169 صفحه
  • قطع: وزیری

استاد آیینگر : "ابزارها راهنمایی برای خودآموزی هستند."

این کتاب راهنما، طرز استفاده ی استاندار و خلاقانه از ابزارها را نشان می دهد که بسیاری از آ نها برای اولین بار در اینجا مطرح

می شوند. به دنبال موفقیت کتاب صندلی برای یوگا، حال ایال شفرونیکار خود را گسترش داده است و ابزارهای یوگا ازقبیل پتو، آجر، بند، دیوار، متکا و طناب را پوشش می دهد.

این یک کتاب راهنمای عملی آساناهای نشسته و کشش هاست و درکنار دستورالعمل های  گام به گام، تصاویر بیشماری دارد که موجب درک بهتر آنها می شود.

مزیت های دیگر این کتاب :

مقدمه ی کوتاهی درباره هر یک از خانواده ی آساناها

گلچینی از دیدگاه های استاد آیینگر و مربی های مشهور دیگر و همچنین دیدگاه های شخصی خود ایال شفرونی

یادداشت هایی درباره اثرات فیزیولوژیکی تنوع آساناها

نکاتی در زمینه ی بهبود و ارتقاء تمرین ها

استاد آیینگر : "ابزارها راهنمایی برای خودآموزی هستند."

این کتاب راهنما، طرز استفاده ی استاندار و خلاقانه از ابزارها را نشان می دهد که بسیاری از آ نها برای اولین بار در اینجا مطرح

می شوند. به دنبال موفقیت کتاب صندلی برای یوگا، حال ایال شفرونیکار خود را گسترش داده است و ابزارهای یوگا ازقبیل پتو، آجر، بند، دیوار، متکا و طناب را پوشش می دهد.

این یک کتاب راهنمای عملی آساناهای نشسته و کشش هاست و درکنار دستورالعمل های  گام به گام، تصاویر بیشماری دارد که موجب درک بهتر آنها می شود.

مزیت های دیگر این کتاب :

مقدمه ی کوتاهی درباره هر یک از خانواده ی آساناها

گلچینی از دیدگاه های استاد آیینگر و مربی های مشهور دیگر و همچنین دیدگاه های شخصی خود ایال شفرونی

یادداشت هایی درباره اثرات فیزیولوژیکی تنوع آساناها

نکاتی در زمینه ی بهبود و ارتقاء تمرین ها

دامنه ی وسیع ابزارها بعنوان وسایل کمکی باعث می شود تا انجام تمرینات برای افراد در همه گروهای سنی و شرایط فیزیکی مهیا باشد. ابزارها کمک می کنند تا آساناها را به آسانی انجام دهیم.

یوگا با ابزار (3)-وضعیت های نشسته

نویسنده / نویسندگان

: دکتر ایال شیفرونی

مترجم

الهام روحیان، ساناز برهانی

تعداد صفحات

170

ناشر

سال چاپ

قطع

وزیری

نوبت چاپ

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟