یین یوگا

  • در این کتاب پاول گریلی به ارائه ی درک و تجربه ی شخصی خود از دائو یوگا(تئوری مریدین ها)، آناتومی و یوگا آسانا می پردازد و با درک تفاوت های فیزیولوژیک و آناتومی بدن افراد، مخاطب را به تجربه ی ین یوگا در وجود خود فرا می خواند. این جمله را بارها در این کتاب می خوانید « بگذار بدنت راهنمای تو باشد.»
  • از دیگر ویژگی های این کتاب سادگی و روان بودن متن و عدم ارایه ی اطلاعات خاص فنی است به نوعی که با راهنمایی های کتاب، یوگی می تواند به انجام تمرینات بپردازد و با مشاهده ی اثر تمرین بر او و محدودیت های خود به تکمیل یوگای شخصی اش بپردازد. در فصول انتهایی نویسنده به تئوری چاکراها پرداخته است و به شرح و آموزش بانداها و مراقبه ی چاکراها می پردازد. مشاهده می شود که روش و تفکر نویسنده نه تنها در یوگا آسانا بلکه حتی در مدیتیشن و تمرینات ذهن اگاهی نیز محل تلاقی دائو یوگا و یوگای کلاسیک است.

در این کتاب پاول گریلی به ارائه ی درک و تجربه ی شخصی خود از دائو یوگا(تئوری مریدین ها)، آناتومی و یوگا آسانا می پردازد و با درک تفاوت های فیزیولوژیک و آناتومی بدن افراد، مخاطب را به تجربه ی ین یوگا در وجود خود فرا می خواند. این جمله را بارها در این کتاب می خوانید « بگذار بدنت راهنمای تو باشد.» 
از دیگر ویژگی های این کتاب سادگی و روان بودن متن و عدم ارایه ی اطلاعات خاص فنی است به نوعی که با راهنمایی های کتاب، یوگی می تواند به انجام تمرینات بپردازد و با مشاهده ی اثر تمرین بر او و محدودیت های خود به تکمیل یوگای شخصی اش بپردازد. در فصول انتهایی نویسنده به تئوری چاکراها پرداخته است و به شرح و آموزش بانداها و مراقبه ی چاکراها می پردازد. مشاهده می شود که روش و تفکر نویسنده نه تنها در یوگا آسانا بلکه حتی در مدیتیشن و تمرینات ذهن اگاهی نیز محل تلاقی دائو یوگا و یوگای کلاسیک است.

یین یوگا

نویسنده / نویسندگان

مترجم

تعداد صفحات

ناشر

سال چاپ

قطع

نوبت چاپ

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟