تعلیم ذن بودیدارما

  • اندیشه راستین ما زیر خروارها آرزو و نیاز گم شده است. به ازای هر داشتنی میلی هست و به ازای هر میلی آلودگی ای برای اندیشه و اما این به معنای بهره نبردن و انزوا گزیدن از جهان نیست بلکه به معنای آگاهی بر امیال است. آدمی آنقدرها که به دنبال خود میل است به دنبال ارتقاء میل به سمت اصلی آن نیست. میل ارتقاء یافته به اصل و فطرت عطش دارد!
  • مترجم : نامدار نادری
  • تعداد صفحات : 158 صفحه
  • قطع : رقعی

محصولات مرتبط

معرفی محصول

از نگاه بودیدارما اندیشه متاعی است که می تواند به دو جهت سلوک یا فنا مستحیل شود. اندیشه بنیان بیرون و خمیر مایه درونی ماست که می توان آن را به در و دیوار جهان چسباند و آن را ضایع کرد و یا به آن همچو گل نیلوفری همیشه شکوفا و در حال کمال حیات بخشید.

نظرات کاربران

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟