شفای کودک درون

  • کتاب شفای کودک درون، همه ما در درونمان کودکی داریم که بخش احساسی و عاطفی وجود ماست. این کودک، بازیگوش و شهودی و خلاق و خودانگیخته است. اگرچه اغلب اوقات زیر نقاب بالغانه ای که به چهره میزنیم پنهان می ماند. این کودک عزیز بخش ارزشمند و نازنین وجودتان منتظر توجه هوشیارانه شماست. کتاب شفای کودک درون به شما کمک می کند تا شادمانه گذشته را رها کنید و هشیارانه در این لحظه حضور یابید.
  • با اتصال به کودک درونمان که خویشتن راستین ماست شفا می یابیم و دیگر بار با احساس وصل به پروردگارمان، خودمان، دیگران، تبه جهان و هستی از توفیق آرامش و شادمانی کامروا می گردیم.
  • نویسنده : دکتر لوسیا کاپاچیونه
  • مترجم : گیتی خوشدل
  • تعداد صفحات : 227 صفحه
  • قطع : وزیری
  • نشر پیکان

محصولات مرتبط

معرفی محصول

درون هر فرد بالغ، کودکی فریاد می زند:
«بگذار نمایان شوم.»
این کودک که در درون انسان زندگی می کند کیست؟ چرا در درون انسان به تله افتاده و چه چیز را می تواند پیشکش کند؟ چگونه می توان این کودک را آزاد و رها کرد؟ به هنگام انجام تمرین های این کتاب، خودتان به این سوال ها پاسخ خواهید داد. تعمدا به جای مطالعه، کلمه تمرین ها را به کار برده ام. زیرا نگرش و روش کتاب شفای کودک درون، بر اساس حرکت دست ها است. از طریق تلفیق کلمات و تصاویر و فعالیتهایی، هدایت خواهید شد تا کودک درون خویش را کشف و از او مراقبت و حمایت کنید. هدفم این است که کودک درون خود را دوست بدارید و از او دعوت کنید تا بخشی از زندگیتان باشد.

کودک درون، خویشتن عاطفی ماست. هرگاه احساس شادی یا اندوه یا خشم یا ترس یا علاقه می کنید، این کودک درون شماست که خود را نمایان ساخته است. هرگاه به راستی احساس هایتان را احساس می کنید، اجازه می دهید که کودک درونتان حضور داشته باشد. همچنین هر گاه بازیگوش یا خودانگیخته یا خلاق یا شهودی هستید و تسلیم ضمیر معنوی خود می شوید، کودک درونتان فعال است. تجربه این حالات معمولا « حضور با کودک درون خود» خوانده می شود.
 

نظرات کاربران

آیا درباره این کالا سوال یا نظری دارید؟